Cijene

Pogledajte i usporedite sve cijene naših usluga.

Za više polaznika odobravamo posebne popuste — kontaktirajte nas.

Motocikli Osobna vozila Kombi vozila Kamioni/autobusi
Poludnevni TSV 720,00 kn
Cjelodnevni TSV 945,00 kn 1.110,00 kn 1.110,00 kn 1.665,00 kn
Napredni TSV 1.055,00 kn 1.400,00 kn 1.400,00 kn 2.000,00 kn
Perfekcijski TSV 2.220,00 kn
Trening EKO vožnje 2.450,00 kn 2.450,00 kn 2.900,00 kn
Individualni trening 4.362,50 kn
Motocikli Osobna vozila Kombi vozila Kamioni/autobusi
Poludnevni TSV 800,00 kn
Cjelodnevni TSV 1.039,50 kn 1.225,00 kn 1.225,00 kn 1.835,00 kn
Napredni TSV 1.160,50 kn 1.540,00 kn 1.540,00 kn 2.200,00 kn
Perfekcijski TSV 2.442,00 kn
Trening EKO vožnje 2.700,00 kn 2.700,00 kn 3.200,00 kn
Individualni trening 4.362,50 kn

U cijenu je uračunat PDV.