ORYX Grupa podržala povećanje sigurnosti prometa kroz edukaciju vozača

Europska unija i devet organizacija specijaliziranih za sigurnost cestovnog prometa i edukaciju vozača iz sedam država udružili su snage kako bi poboljšali sustav edukacije profesionalnih vozača u jugoistočnoj Europi, a s ciljem povećanja sigurnosti na cestama, kao i efikasnosti cestovnog prijevoza.

U okviru projekta South East Europe Harmonised Qualification of Professional Drivers (SEED project), koji traje posljednje tri godine održan je i posljednji sastanak u Parizu na kojem je ORYX Centar za sigurnu vožnju dobio certifikate od IRU akademije, vodeće svjetske organizacije sigurnosti cestovnog prometa. Cilj projekta je da periodičku izobrazbu vozača profesionalaca koja se već provodi u Hrvatskoj i zemljama regije, uskladiti sa europskom direktivom, europskim normama i kvalitetom. Kroz tri godine napravljeni su kompletni materijali za obuku instruktora i obuku vozača, pedagoški priručnik i priručnik za instruktore, priručnik za vozače, Power point prezentacije, 7 didaktičkih filmova studije slučaja i MCQ testova. Kroz projekt su održana dva treninga za instruktore u Hrvatskoj i Makedoniji i 5 pilot treninga periodičke izobrazbe vozača profesionalaca.

Kao krunu cijelog rada, ORYX Centar za sigurnu vožnju dobio je novo odobrenje kao ovlašteni trening centar IRU Akademije, kao i certifikate za svoje trenere. Dobivanjem dvaju novih certifikata za Centar i trenera postignuta je daleko viša kvaliteta izobrazbe.

Projekt traje do 21.8.2017.